สารานุกรมการเมืองไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 4 เรื่องเยาวชนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ผู้แต่ง : คณะอนุกรรมการจัดทำสารานุกรมสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ครั้งที่พิมพ์ :   จำนวนหนังสือ :1 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 320 ค-ส ล.4

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10047783ว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
12.ชื่อเรือง.
21.ไทย-การเมืองและการปกครอง-สารานุกรม .
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library