ชีวิตใหม่ 2
ผู้แต่ง : วิกรม กรมดิษฐ์
สำนักพิมพ์ : พริ้นท์ ซิตี้
ครั้งที่พิมพ์ : 2  จำนวนหนังสือ :2 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 920.02 ว495ช ล.2

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10047628ว่างจอง 
20047629ว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
12.ชื่อเรื่อง
21.วิกรม กรมดิษฐ์,ชีวประวัติ.
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library