สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย
ผู้แต่ง : ส.พลายน้อย.
สำนักพิมพ์ : พิมพ์คำ
ครั้งที่พิมพ์ : 8  จำนวนหนังสือ :1 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 959 ส-ส

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10046344ว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
12.ชื่อเรื่อง.
21.ไทย-ประวัติศาสตร์-สารานุกรม.
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library