กาลานุกรม พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก
ผู้แต่ง : พรหม คุณากรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
สำนักพิมพ์ : ผลิธัมม์
ครั้งที่พิมพ์ : 3  จำนวนหนังสือ :1 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 294.362 พ-ก

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10039923ว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
12.พุทธศาสนา--ประวัติ.
21.พุทธประวัติ .
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library