สมัครสมาชิกห้องสมุด  (09/05/2559)

การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

1. นักศึกษา

โดยนำหลักฐานมาประกอบคือ

* บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือ
* หลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน

2. บุคคลทั่วไป

โดยนำหลักฐานมาประกอบคือ

* บัตรประจำตัวประชาชน
* ค่าประกันสื่อฯ เสียหาย  500 บาท 
***หมายเหตุ ท่านใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกห้องสมุดไม่สามารถยืมสื่อการศึกษาได้หากต้องการข้อมูลต้องถ่ายเอกสารเท่านั้น

ไฟล์แนบ :   20120321102001.jpg

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library