เห็นด้วยใจ ถึงความจริง  (07/02/2560)


***อะไรที่อยู่ใกล้ตาที่สุด ลองมองจมูกตัวเองดูสิ หรือลองพยายามมองดูขนตา

อะไรที่เห็นอยู่ไกลที่สุด ดวงดาวใช่ไหม ไม่ว่าดาวดวงไหนก็ไกลแสนไกลทั้งนั้น ดวงตะวันก็แสนไกล

ใกล้ที่สุดที่ตาเห็นคืออะไร  หลับตาดูสิ ก็หนังตาเราไงล่ะ

หากหลับตามองไปยังที่ที่มีแสงสว่างจ้า เราจะเห็นผืนหนังตาเราเป็นสีแดงใสเชียว

หากอยู่ในความมืด จะเห็นเป็นสีดำ มืดจนสีดำนั้นกว้างไกลลึก มืดเสียจนความมืดนั้นเรืองแสงเห็นเป็นดวงระยิบระยับ

แล้วความมืดอันพร่างพรายนั้นจะเคลื่อนไหวเป็นภาพต่างๆ อย่างน่าฉงนว่าภาพเหล่านั้นมาจากไหน

อะไรอยู่ใกล้หรือไกลตา ไม่สำคัญเท่าเราเห็นหรือไม่เห็น

ดูเถิด แม้แต่เส้นผมยังบังภูเขาได้ ดูสิ ลืมตาอยู่แท้ๆ ยังมองไม่เห็น หลับตาสิจะเห็นได้หนอ

ART  THERAPY

ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ

 ที่มา :  นิตยสารชีวจิตรายปักษ์ ปีที่ 19 ฉบับ 440  หน้า 67 

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library