ด้วยความจงรักภักดี  (12/01/2560)


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

  ดุจน้ำทิพย์ชโลมสุขทุกแหล่งหล้า ดุจหยาดฟ้าชโลมไทยให้สมาน

                                                                  มหาวชิราลงกรณบวรกานต์ เทพประทานมาสถิตนิมิตชัย

                                                                          พระเมตตาพูนสวัสดิ์พิพัฒน์ราษฎร์  ทรงเปรื่องปราดราชกิจพิสิษฐ์สมัย

                                                                  ทรงโอบเอื่อเกื้อกูลด้วยน้ำพระทัย ทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมี

                                                                          นับแต่นี้เสด็จขึ้นครองภพ ปวงพสกนบบังคมพระทรงศรี

                                                                  ขอพระองค์จงเกษมแสนเปรมปรีดิ์ สดุดีพระทรงยศ...ทรงพระเจริญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะครูและบุคลากร เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library